Włączenia do wodociągów

Wykonywanie włączeń do czynnej sieci wodociągowej, a szczególnie odgałęzień wiąże się wielokrotnie ze wstrzymywaniem dostaw do odbiorców, pociągając za sobą straty związane z brakiem sprzedaży, ale także koszty wody, którą należy opróżnić z wodociągu.

Nasza firma na bazie wieloletnich doświadczeń w pracy na czynnych sieciach gazowych oferuje także służbom wodociągowym wykonanie wpięć i odgałęzień do sieci wodociągowej bez potrzeby wyłączania jej z pracy jak i bez potrzeby opróżniania z wody. Wykonaliśmy już dziesiątki takich prac dla przedsiębiorstw wodociągowych i komunalnych. Wykonujemy włączenia w wodociągi żeliwne, PCV, PE z zastosowaniem obejm systemowych lub kształtek elektrooporowych