Roboty ziemne koparkami

W ramach wolnych mocy przerobowych, świadczymy usługi z robotami ziemnymi. Dysponujemy koparkoładowarkami firmy Caterpillar oraz minikoparkami Caterpillar i Schaff. Możemy wykonać roboty ziemne związane z budową ogrodzeń, przyłączy kablowych i sanitarnych jak również piwnic i fundamentów pod budynki i budowle.