Realizacje

Sieci gazowe: wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, oraz przyłącza gazu dla odbiorców przemysłowych i domowych, Budujemy sieci gazowe z rur stalowych oraz polietylenowych.

 

Stacje gazowe: pomiarowe, redukcyjne i redukcyjno pomiarowe – wysokiego i średniego ciśnienia oraz przemysłowe punkty rozliczeniowe ,punkty redukcyjne i redukcyjno-pomiarowe.

 

Instalacje gazowe: instalacje technologiczne w zakładach przemysłowych oraz instalacje w budynkach mieszkalnych wraz z systemami detekcji gazów.

 

Kotłownie gazowe: dla potrzeb obiektów gazowniczych, zakładów, budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych